• Абітурієнтам

  Кафедра Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами:

  Освітньо-професійна програма «Електронні пристрої та системи» першого рівня вищої освіти (бакалавр) у межах спеціальності 171 «Електроніка»; Освітньо-професійна програма «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» другого рівня вищої освіти (магістр) у межах спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»; Освітньо-професійна програма «Електронні прилади та пристрої» другого рівня вищої освіти (магістр) у межах спеціальності 171 «Електроніка»; Освітньо-наукова програма «Електроніка» третьго рівня вищої освіти (доктор філософії) у межах спеціальності 171 «Електроніка»; Освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали» третьго рівня вищої освіти (доктор філософії) у межах спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» Для навчання здобувачів за ОП кафедра використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується. Кафедра має у своєму…

 • Анонс,  Оголошення,  Студентам

  Як захистити атестаційну роботу дистанційно

  За 5 хв до початку : Ввійти за посиланням тільки з домену @nure.ua Перевірити налаштування Ввімкнути камеру та динаміки Вимкнути мікрофон Початок захисту (вмикаємо відеозапис зустрічі): Голова ЕК проголошує початок Студент: вмикає мікрофон чітко промовляє власне ПІБ та групу навчання демонструє власний документ (студентський квиток) на камеру дає доступ до власного компьютеру (ноутбуку) 15 хв студент демонструє свою роботу: презентація до 10 хв (не треба читати те, що є на слайдах) демонстрація (якщо є) до 5хв (як працює програма чи пристрій або відео-запис роботи) 15 хв після представлення роботи студентом: сесія «Запитання-відповіді» обговорення зауважень рецензентів Підсумки Після всіх захистів та обговорення студент отримує власну оцінку на поштову адресу

 • Анонс,  Оголошення,  Студентам

  Дорожня мапа підготовки атестаційної роботи та допоміжні матеріали для скачування

  12 днів до захисту: Текст роботи надіслати на перевірку єдиним файлом у форматі .doc (.docx) та *pdf ( з можливістю пошуку за текстом), найменування файлу: Рік_Ступінь освіти_Кафедра_Група_Автор, де: Рік – рік захисту, Ступінь освіти – позначення ступеня освіти «бакалавр» літерою Б, Кафедра – абревіатура назви кафедри, Група – шифр академічної групи, Автор – прізвище та ініціали автора роботи кирилицею. Наприклад: 2020_Б_МЕЕПП_МНТМН-16-1_Іванов_І_І.pdf. нормоконтроль (відправити на поштову адресу d_meda@nure.ua); після затвердження роботи нормоконтролем відправляємо роботу з урахуванням зауважень єдиним файлом у форматі *.doc (*.docx) та *.pdf : особистий внесок (плагіат), (відправити на поштову адресу oksana.babychenko@nure.ua ) 10 днів до захисту: Запити на отримання: зовнішня рецензія (тільки для магістрів) внутрішня рецензія відгук керівника…