• Звіт про події,  Фотозвіт

  На кафедрі МЕЕПП завершився захист кваліфікаційних робіт бакалаврів

  25 червня на кафедрі Мікроелектроніки, електронних приладів тапристроїв завершили свою роботу Екзаменаційні комісії з захистукваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальностями: 153 – Мікро- тананосистемна техніка та 171 – Електронні пристрої та системи.Студенти в процесі захисту продемонстрували високий рівень знань таумінь, які вони набули за 4 роки навчання. Група Кількість студентів Кількість студентів, які отримали оцінку «відмінно» Кількість студентів, які отримали оцінку «добре» МНТМН-17-1 13 6 7 МНТМНу-18-1 5 0 5 ЕЕПС-17-1 12 6 6 ЕЕПСу-18-1 1 0 1 Особливо відмічаємо студентів групи ЕЕПС-17-1, які були оцінені максимальними оцінками і отримують дипломи з відзнакою: Хроменко Артем Геннадійович Чекубашева Валерія Андріївна Вітаємо всіх з успішною здачею кваліфікаційних робіт та бажаємо подальших успіхів у…

 • Звіт про події,  Фотозвіт

  Перший день захисту кваліфікаційних робіт пройшов успішно

  Сьогодні, 18 червня, на кафедрі МЕЕПП почався захисткваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 153 Мікро- тананосистемна техніка. Студенти представили актуальні та цікаві роботирізних напрямків досліджень. Найкращу оцінку отримала студентка групиМНТМН-17-1 Бобринська Анастасія Вадимівна.

 • Звіт про події,  Фотозвіт

  Підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

  За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», який відбувся у  Національному авіаційному університеті (м. Київ), студент групи ЕЕПС-17-1 кафедри МЕЕПП Хроменко Артем за роботу «Дослідження методу керування вентильним електродвигуном за принципом ШІМ регулювання. Використання даного методу в авіаційній промисловості» (науковий керівник доцент Глухов О.В.) отримав диплом 3 ступеня та грамоту за активну участь в конкурсі. Вітаємо і бажаємо подальших успіхів!

 • Звіт про події,  Фотозвіт

  На кафедрі МЕЕПП 14 травня відбулось обговорення питань стану наукової діяльності та можливих напрямів його активізації

  З нагоди днів Науки в ХНУРЕ на кафедрі МЕЕПП 14 травня відбулосьобговорення питань стану наукової діяльності та можливих напрямів його активізації.В обговоренні з виступами прийняли участь професори Бондаренко І.М., ГордієнкоЮ.О., Грицунов О.В., Стрілкова Т.О., доценти Глухов О.В., Пащенко О.Г., Фролова Т.І.,старший викладач Бендеберя Г.М., асистент Щербань І.М.За результатами обговорення було виявлено наступне: Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри охоплюють дужешироке коло питань, зокрема: мікрохвильова діагностика матеріалів, середовищ татехнологічних структур, розробка технічних засобів та методів формування і обробкиінформаційних сигналів скануючої мікрохвильової мікроскопіії для вимірюванняелектрофізичних параметрів, а також для високолокальної модифікації з мікро- тананорозмірною просторовою здатністю, вивчення та моделювання процесів взаємодіїзаряджених часток з електромагнітними полями в вакуумних системах і твердотільнихквантоворозмірних структурах, аналіз та…

 • Звіт про події,  Фотозвіт

  Підсумки IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в освіті та науці»

  В квітні 2021 року науковці кафедри МЕЕПП проф. Стрілкова Тетяна Олександрівна та Пятайкіна Марія Ігорівна прийняли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології в освіті та науці» https://snu.edu.ua/naukovo-praktychna-konferentsiya-pam-yati-vydatnogo-naukovtsya-gorbunova-m-i/ Конференція призначена пам’яті видатного науковця Миколи Івановича Горбунова і проходила в дистанційному форматі на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з участю науковців не тільки України, а й з різних країн (Німеччина, Білорусь, Казахстан, Польщі тошо. Представлено результати досліджень: «Стохастичні моделі вихідних сигналів в оптико-електронних системах» (автори – Стрілкова Т.О., Калмиков О.С., Пятайкіна М.І., Бендеберя Г.М.) на  секції «Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії».  Доклад присвячено порівняльному аналізу існуючих статистичних моделей вихідних сигналів в оптико-електронних системах  при реєстрації випромінювання з урахуванням процесів дефектоутворення  в…