• Вітання,  Звіт про події,  Студентам,  Фотозвіт

  Вітаємо магістрів спеціальностей 153 та 171 з успішним захистом кваліфікаційних робіт!

  Не дивлячись на всі складнощі студенти гідно представили свої кваліфікаційні роботи. Захист робіт пройшов на кафедрі МЕЕПП 15 та 16 грудня 2022 року. Члени екзаменаційної комісії відмітили хорошу підготовку студентів до захисту, а також високий рівень теоретичних та практичних розробок здобувачів. Результати деяких робіт можна впроваджувати в навчальний процес Харківського національного університету радіоелектроніки. Окремо було відзначено роботу студента гр. ЕППм-21-1 Хроменка Артема Геннадійовича (керівник – доц. каф. МЕЕПП Глухов Олег Вікторович). Він показав високий рівень практичних та теоретичних знань, а результати його роботи можуть використовуватись безпосередньо у практичних розробках та для серійного виготовлення. Хроменко А.Г. отримав максимальний бал за кваліфікаційну роботу – 100. Також було відмічено високий рівень підготовки студентів гр.…

 • Вітання,  Звіт про події,  Оголошення,  Студентам,  Фотозвіт

  Вітаємо бакалаврів з успішним захистом кваліфікаційних робіт!

  22-23 червня пройшов захист кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальностями 153 Мікро та наносистемна техніка і 171 Електроніка. Всі студенти отримали добрі або відмінні оцінки. Голови ЕК відмітили, що не дивлячись на воєнний стан в країні, захист кваліфікаційних робіт пройшов на досить високому рівні, технічних проблем з захистом в онлайн режимі не було. Тематики кваліфікаційних робіт є актуальними. В роботах використовуються сучасні методи розрахунків електронних схем та нові програмні продукти. Результати частини кваліфікаційних робіт можна використовувати в навчальному процесі, а деякі роботи модна рекомендувати для подання на конкурси. Результати захисту кваліфікаційних робіт:

 • Вітання,  Звіт про події,  Фотозвіт

  Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів 15-16 грудня

  На кафедрі мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв 15-16 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійними програмами спеціальностей 153 – мікро- та наносистемна техніка та 171 – електроніка. Вітаємо і бажаємо успіхів в подальшої діяльності!

 • Звіт про події,  Фотозвіт

  На кафедрі МЕЕПП завершився захист кваліфікаційних робіт бакалаврів

  25 червня на кафедрі Мікроелектроніки, електронних приладів тапристроїв завершили свою роботу Екзаменаційні комісії з захистукваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальностями: 153 – Мікро- тананосистемна техніка та 171 – Електронні пристрої та системи.Студенти в процесі захисту продемонстрували високий рівень знань таумінь, які вони набули за 4 роки навчання. Група Кількість студентів Кількість студентів, які отримали оцінку «відмінно» Кількість студентів, які отримали оцінку «добре» МНТМН-17-1 13 6 7 МНТМНу-18-1 5 0 5 ЕЕПС-17-1 12 6 6 ЕЕПСу-18-1 1 0 1 Особливо відмічаємо студентів групи ЕЕПС-17-1, які були оцінені максимальними оцінками і отримують дипломи з відзнакою: Хроменко Артем Геннадійович Чекубашева Валерія Андріївна Вітаємо всіх з успішною здачею кваліфікаційних робіт та бажаємо подальших успіхів у…