• Абітурієнтам

    Кафедра Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами:

    Освітньо-професійна програма «Електронні пристрої та системи» першого рівня вищої освіти (бакалавр) у межах спеціальності 171 «Електроніка»; Освітньо-професійна програма «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» другого рівня вищої освіти (магістр) у межах спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»; Освітньо-професійна програма «Електронні прилади та пристрої» другого рівня вищої освіти (магістр) у межах спеціальності 171 «Електроніка»; Освітньо-наукова програма «Електроніка» третьго рівня вищої освіти (доктор філософії) у межах спеціальності 171 «Електроніка»; Освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали» третьго рівня вищої освіти (доктор філософії) у межах спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» Для навчання здобувачів за ОП кафедра використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується. Кафедра має у своєму…