Анонс,  Корисні матеріали,  Оголошення

У ХНУРЕ ВІДБУДЕТЬСЯ АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ»

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 13 грудня 2021 р. №2050-Е “Про призначення експертної групи” з 24 по 26 січня 2022 рокупід час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Прикладна фізика та наноматеріали» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»  буде працювати експертна група у віддаленому (дистанційному) режимі.