Корисні матеріали,  Оголошення,  Студентам

Силабуси для аспірантів спеціальності 171 – електроніка

Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання електронних
систем і процесів»

Силабус навчальної дисципліни «Обчислювальний експеримент в електроніці»

Силабус навчальної дисципліни «Діагностика матеріалів і структур в
електроніці»

Силабус навчальної дисципліни «Оптоелектронні технології»

Силабус навчальної дисципліни «Наноелектронні матеріали і прилади»