• Корисні матеріали,  Оголошення,  Студентам

    Силабуси для аспірантів

    Силабуси для аспірантів спеціальності 171 – електроніка Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання електроннихсистем і процесів» Силабус навчальної дисципліни «Обчислювальний експеримент в електроніці» Силабус навчальної дисципліни «Діагностика матеріалів і структур велектроніці» Силабус навчальної дисципліни «Оптоелектронні технології» Силабус навчальної дисципліни «Наноелектронні матеріали і прилади» Силабуси для аспірантів спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Силабус навчальної дисципліни «Наносенсори та наноматеріали длялабораторно-аналітичної техніки» Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерні методи нанофотоніки» Силабус навчальної дисципліни «Математичне моделювання процесів тасистем» Силабус навчальної дисципліни «Стохастичні методи обробки нестаціонарнихвипадкових сигналів» Силабус навчальної дисципліни «Нанотехнології та наноматеріали в біології тамедицині» Силабус навчальної дисципліни «Обчислювальні методи розв’язанняприкладних фізичних задач» Силабус навчальної дисципліни «Оптичні методи прикладної…