Анонс,  Оголошення,  Студентам

Етапи підготовки для захисту кваліфікаційної роботи бакалавра та допоміжні матеріали для скачування

– Нормоконтроль
Надіслати на перевірку на поштову адресу natalasev59@gmail.com Шевченко Наталії Євгенівні. кваліфікаційну роботу єдиним файлом у форматі *.doc (*.docx) та *pdf ( з можливістю пошуку за текстом), найменування файлу: Рік_Ступінь освіти_Кафедра_Група_Автор, де: Рік – рік захисту, Ступінь освіти – позначення ступеня освіти «бакалавр» літерою Б, Кафедра – абревіатура назви кафедри, Група – шифр академічної групи, Автор – прізвище та ініціали автора роботи кирилицею.
Наприклад: 2021_Б_МЕЕПП_МНТМНу-18-1_Сидоренко_Б_І.pdf.

Плагіат
Після усунення Вами помилок оформлення і затвердження відповідності роботи вимогам нормоконтролю Шевченко Н.Є. відправляє повну версію роботи на перевірку особистого внеску (плагіат) Пятайкіній М.І. (mariia.piataikina@nure.ua)

Отримання інформація про можливість захисту кваліфікаційної роботи
Після перевірки роботи на особистий внесок студент та його керівник отримує листа від Пятайкіної М.І., в якому повідомляється про можливість захисту кваліфікаційної роботи

10 днів до захисту:

Запити на отримання:
внутрішня рецензія
відгук керівника, де керівник кваліфікаційної роботи разом з іншими пунктами (актуальність, якість, ступінь самостійності тощо) формулює висновок щодо оригінальності роботи, враховуючи критерії оцінювання плагіату – характеристика (за підписом куратора та декана факультету)

7 днів до захисту:

Список необхідних документів для захисту кваліфікаційної роботи
Друк, підпис, сканування та надсилання зшитої атестаційної роботи:

– лист завдання (обов’язково з підписом студента)
– заява на перевірку на плагіат та обробку даних (обов’язково з підписом студента)
– характеристика
– рецензія
– відгук
– 2 конверти для рецензії, відгуку та заяв
– зшита робота

Після підготовки всіх матеріалів друковану роботу з повним комплектом підписаних документів необхідно принести на кафедру МЕЕПП (кім. 212). Якщо не можете особисто принести матеріали, то її можуть принести родичі або одногрупники.

При неможливості принести документи можна надіслати її засобами поштового зв’язку на поштову адресу: м. Харків, відділення Нової пошти №52 або укрпошта м. Харків, просп. Тракторобудівників, 130В, індекс 61000, отримувач Пятайкіна М.І. (066 76 136 12). Доставку сплачує відправник.
!!! Зважте на те, що на доставку роботи поштою потрібно декілька днів.

Крайній день, коли друкована робота з повним комплектом підписаних документів має бути на кафедрі МЕЕПП – 2 дні до захисту.

Допоміжні матеріали для скачування:

Завдання на кваліфікаційну роботу_2021_бак

Заява_плагіат

Бакалаври 2021_дати захисту

ТА_КвР_2021_бак

Положення_Про_протидію_академ.плагіату

Список керівників і рецензентів 2021_бак

Метод_вказівки_до_підготовки _кваліфік._роботи_бакалавра

Розпорядження_Про_перевірку_кваліфік.робіт_бакалаврів