Звіт про події,  Фотозвіт

На кафедрі МЕЕПП 14 травня відбулось обговорення питань стану наукової діяльності та можливих напрямів його активізації

З нагоди днів Науки в ХНУРЕ на кафедрі МЕЕПП 14 травня відбулось
обговорення питань стану наукової діяльності та можливих напрямів його активізації.
В обговоренні з виступами прийняли участь професори Бондаренко І.М., Гордієнко
Ю.О., Грицунов О.В., Стрілкова Т.О., доценти Глухов О.В., Пащенко О.Г., Фролова Т.І.,
старший викладач Бендеберя Г.М., асистент Щербань І.М.
За результатами обговорення було виявлено наступне:

 1. Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри охоплюють дуже
  широке коло питань, зокрема: мікрохвильова діагностика матеріалів, середовищ та
  технологічних структур, розробка технічних засобів та методів формування і обробки
  інформаційних сигналів скануючої мікрохвильової мікроскопіії для вимірювання
  електрофізичних параметрів, а також для високолокальної модифікації з мікро- та
  нанорозмірною просторовою здатністю, вивчення та моделювання процесів взаємодії
  заряджених часток з електромагнітними полями в вакуумних системах і твердотільних
  квантоворозмірних структурах, аналіз та обробка інформаційних сигналів оптичного та ІЧ
  діапазонів, створення джерел освітлення зі спектральними характеристиками сонячного
  випромінювання, дослідження гетероструктурних сонячних перетворювачів, створення
  систем контролю і керування на основі мікроконтролерів і сенсорних елементів різного
  призначення.
 2. Основними недоліками стану справ є: проведення досліджень за власною
  ініціативою виконавців, слабка внутрішньокафедральна та зовнішня кооперація,
  мінімальне забезпечення експериментальних досліджень технічними засобами, і, як
  наслідок, відсутність госпдоговірних та науково-дослідних робіт, що фінансуються.
 3. Виправлення ситуації, що склалася, можна зробити шляхом об′єднання
  споріднених напрямків досліджень та широкою кооперацію для створення більш
  конкурентних пропозицій при участі в конкурсах на отримання фінансування.