Абітурієнтам,  Дипломникам,  Оголошення,  Студентам

Вказівник вступника до аспірантури 2021

Відділ аспірантури та докторантури проводить підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно.

Підготовка проводиться на 26 кафедрах за 14 науковими спеціальностями.

Докладніше Вказівник вступника до аспірантури 2021