• Корисні матеріали,  Оголошення,  Студентам

  Силабуси для аспірантів

  Силабуси для аспірантів спеціальності 171 – електроніка Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання електроннихсистем і процесів» Силабус навчальної дисципліни «Обчислювальний експеримент в електроніці» Силабус навчальної дисципліни «Діагностика матеріалів і структур велектроніці» Силабус навчальної дисципліни «Оптоелектронні технології» Силабус навчальної дисципліни «Наноелектронні матеріали і прилади» Силабуси для аспірантів спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Силабус навчальної дисципліни «Наносенсори та наноматеріали длялабораторно-аналітичної техніки» Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерні методи нанофотоніки» Силабус навчальної дисципліни «Математичне моделювання процесів тасистем» Силабус навчальної дисципліни «Стохастичні методи обробки нестаціонарнихвипадкових сигналів» Силабус навчальної дисципліни «Нанотехнології та наноматеріали в біології тамедицині» Силабус навчальної дисципліни «Обчислювальні методи розв’язанняприкладних фізичних задач» Силабус навчальної дисципліни «Оптичні методи прикладної…

 • Анонс,  Оголошення,  Студентам

  Етапи підготовки для захисту кваліфікаційної роботи бакалавра та допоміжні матеріали для скачування

  – НормоконтрольНадіслати на перевірку на поштову адресу natalasev59@gmail.com Шевченко Наталії Євгенівні. кваліфікаційну роботу єдиним файлом у форматі *.doc (*.docx) та *pdf ( з можливістю пошуку за текстом), найменування файлу: Рік_Ступінь освіти_Кафедра_Група_Автор, де: Рік – рік захисту, Ступінь освіти – позначення ступеня освіти «бакалавр» літерою Б, Кафедра – абревіатура назви кафедри, Група – шифр академічної групи, Автор – прізвище та ініціали автора роботи кирилицею.Наприклад: 2021_Б_МЕЕПП_МНТМНу-18-1_Сидоренко_Б_І.pdf. – ПлагіатПісля усунення Вами помилок оформлення і затвердження відповідності роботи вимогам нормоконтролю Шевченко Н.Є. відправляє повну версію роботи на перевірку особистого внеску (плагіат) Пятайкіній М.І. (mariia.piataikina@nure.ua) – Отримання інформація про можливість захисту кваліфікаційної роботи Після перевірки роботи на особистий внесок студент та його керівник отримує листа від…

 • Звіт про події,  Фотозвіт

  Підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

  За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», який відбувся у  Національному авіаційному університеті (м. Київ), студент групи ЕЕПС-17-1 кафедри МЕЕПП Хроменко Артем за роботу «Дослідження методу керування вентильним електродвигуном за принципом ШІМ регулювання. Використання даного методу в авіаційній промисловості» (науковий керівник доцент Глухов О.В.) отримав диплом 3 ступеня та грамоту за активну участь в конкурсі. Вітаємо і бажаємо подальших успіхів!