• Звіт про події,  Конференції

  XXVIII Міжнародної студентської наукової конференції «Кар’єрно-професійні уявлення й переваги студентів: тренди, парадигми, фактори»

  Студентка 1 курсу магістратури Падалко Євгенія кафедри МЕЕПП (керівник – доктор технічних наук, професор, професор кафедри МЕЕПП Стрілкова Тетяна) прийняла участь у роботі  XXVIII Міжнародної студентської наукової конференції «Кар’єрно-професійні уявлення й переваги студентів: тренди, парадигми, фактори». Конференція присвячена дню Науки. Засідання проходили у форматі on-line. https://nua.kharkov.ua/uk/2021/04/10/den-nauki-2021-2/ Доповідь: «Вплив дистанційного навчання на формування світогляду студентів їх мотивацію та подальший кар’єрний розвиток». В доповіді було відзначено: «Розвиток дистанційної освіти та освіти загалом має бути спрямований на індивідуалізацію навчального процесу, яка дозволить якнайкраще реалізувати потенціал кожного студента. Успішне використання дистанційних методів навчання та своєчасне інформування і консультування студентів щодо кар’єрних перспектив зможе підвищити мотивацію та впевненість у вибраному шляху сучасних студентів та підштовхнути…

 • Звіт про події

  Підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

  За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Електроніка», який відбувся у  Національному університеті «Чернігівська політехніка», студентка групи ЕЕПС-17-1 кафедри МЕЕПП Валерія Чекубашева за роботу «Створення робота віддаленої присутності на основі плати розробника ТІ-RLSK» отримала диплом «За кращу роботу у сфері мехатроніки». Вітаємо і бажаємо подальших успіхів!

 • Звіт про події,  Конференції,  Студентам

  Відбувся XXV Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніки та молодь у ХХІ столітті»

  В Харківському національному університеті радіоелектроніки проведено XXV  Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніки та молодь у ХХІ столітті». У рамках Форуму проведена тематична конференція «Електронна, лазерна та біотехнічна інженерія». В розширеному дистанційному засіданні секцій «Електронні системи та технології, включаючи мікро- та наноелектронні» і «Біомедична інженерія» прийняли участь близько 60 учасників. Обговорювались напрямки:  електронні прилади та системи прийому та передачі інформації;   електронні/цифрові/оптичні методи та системи обробки сигналів та зображень; електронні технології та засоби діагностики, управління та моніторингу; сучасна елементна база електроніки; наноелектронні та нанооптичні технології; електронні системи енергозберігаючих технології; інноваційні методи  викладання у галузі електроніки, мікро- та наноелектроніки. Були представлені доповіді молодих вчених в галузі мікро-наноелектроніки та біомедичної інженерії. Наукові керівники представили напрямки…

 • Звіт про події

  Вітання Стрілковій Тетяні Олександрівні!

  Наказом МОН України від 15.04.2021 р. № 420 затверджено рішення про присвоєння вченого звання професора кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Стрілковій Тетяні Олександрівні! Щіро вітаємо, бажаємо здоров’я та подальших успішних діянь в науці і навчальному процесі!

 • Оголошення

  Нові затверджені освітні програми кафедри МЕЕПП за спеціальностями 153 – мікро- та наносистемна техніка та 171 – електроніка

  Освітньо-професійні програми 2021р. «Мікро та наноелектроніка»першого рівня вищої освіти за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Кваліфікація: Бакалавр, Мікро- та наносистемна техніка, Мікро- та наноелектроніка.pdf «Електронні пристрої та системи»першого рівня вищої освіти за спеціальністю 171 «Електроніка»галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» Кваліфікація: Бакалавр, Електроніка, Електронні пристрої та системи.pdf «Мікро та наноелектроніка»другого рівня вищої освіти за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Кваліфікація: Магістр, Мікро- та наносистемна техніка, Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої.pdf «Електронні прилади та пристрої»другого рівня вищої освіти за спеціальністю 171 «Електроніка»галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» Кваліфікація: Магістр, Електроніка, Електронні прилади та пристрої.pdf