Анонс,  Оголошення,  Студентам

Дорожня мапа підготовки атестаційної роботи та допоміжні матеріали для скачування

12 днів до захисту:
Текст роботи надіслати на перевірку єдиним файлом у форматі .doc (.docx) та *pdf ( з можливістю пошуку за текстом), найменування файлу: Рік_Ступінь освіти_Кафедра_Група_Автор, де: Рік – рік захисту, Ступінь освіти – позначення ступеня освіти «бакалавр» літерою Б, Кафедра – абревіатура назви кафедри, Група – шифр академічної групи, Автор – прізвище та ініціали автора роботи кирилицею.

Наприклад: 2020_Б_МЕЕПП_МНТМН-16-1_Іванов_І_І.pdf.

 • нормоконтроль (відправити на поштову адресу d_meda@nure.ua);
  після затвердження роботи нормоконтролем відправляємо роботу з урахуванням зауважень єдиним файлом у форматі *.doc (*.docx) та *.pdf :
 • особистий внесок (плагіат), (відправити на поштову адресу
  oksana.babychenko@nure.ua )

10 днів до захисту:
Запити на отримання:

 • зовнішня рецензія (тільки для магістрів)
 • внутрішня рецензія
 • відгук керівника
 • характеристика

7 днів до захисту:
Друк, підпис, сканування та надсилання зшитої атестаційної роботи:

 • лист завдання (обов’язково з підписом студента)
 • заява на перевірку на плагіат та обробку даних (обов’язково з підписом студента)
 • характеристика
 • 3 конверти для рецензії, відгуку та заяв
 • зшиття роботи та надсилання засобами поштового зв’язку на поштову адресу: м. Харків, відділення нової почти № 79 або м. Харків , індекс 61032, отримувач Бабиченко О.Ю. (099 954 95 57) Доставку сплачує відправник.

Матеріали для скачування:

Заява_плагіат

Положення_про_протидію_академ.плагіату

ТА_АР_2020_бак

Завд_АР_2020_бак

Методичні вказівки_дипл_бак_2019