Ласкаво просимо на сайт кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв!

Кафедра готує фахівців галузі знань 15 – автоматизація та приладобудування за спеціальністю:

 • 153 – мікро- та наносистемна техніки (бакалавр) за освітньою програмою – мікро- та наноелектроніка(бакалавр); мікро- та наноелектронні прилади та пристрої (магістр).

Також галузі знань 17 – електроніка і телекомунікації за спеціальністю:

 • 171 – електроніка  за освітньою програмою – електронні пристрої та системи (бакалавр); електронні прилади та пристрої (магістр).

Потреба у фахівцях цих напрямків для сучасного суспільства пов’язана з суттєвим зростанням електронізації всіх сфер його діяльності – від виробничої до гуманітарної. Впровадження нових інформаційних технологій також можливо тільки за допомогою відповідних електронних засобів.

Студенти детально вивчають дисципліни, що пов’язані з розробкою і експлуатацією виробів сучасної електроніки, з проектуванням контрольно-вимірювальних систем. В сфері співпраці із зарубіжними науковими та навчальними організаціями студентам і аспірантам надається можливість проходження стажування в Німеччині.

Разом з викладачами та науковими співробітниками кафедри майбутні бакалаври та магістри беруть участь в розробці:

 • нових електронних сенсорів та перетворювачів інформацій;
 • нового покоління квантових комп’ютерів;
 • радіоелектронних засобів діагностики матеріалів, середовищ і об’єктів;
 • інформаційно-вимірювальних засобів та систем керування різними об’єктами.

Наукові напрямки кафедри:

 • НВЧ діагностика матеріалів, середовищ та об’єктів;
 • скануюча мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників та діелектриків;
 • мікроелектронні приймачі та перетворювачі зображень ІЧ та УФ діапазонів;
 • фотоелектричні перетворювачі для сонячної енергетики; фізика квантово-розмірних структур.

Кафедра бере активну участь в університетській програмі Європейської корпорації в галузі електроніки STMicroelectronics. В рамках цього проекту кафедра одержує мікроконтролерні комплекти та програмне забезпечення, що застосовуються в навчальному процесі. Налагоджено співробітництво з університетом Ганновера, Інститутом сонячної енергії (Німеччина), на базі яких аспіранти кафедри проходять навчання та стажування. Ведуться переговори з університетами Німеччини, щодо узгодження напрямів бакалаврських і магістерських робіт, а також можливості магістерської підготовки.

На кафедрі сформувалась наукова школа: «Радіохвильова та інфрачервона діагностика матеріалів, середовищ і об’єктів» (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Гордієнко Ю.О.).

Ведеться підготовка докторів філософії за спеціальностями:

 • 105 – прикладна фізика та наноматеріали;
 • 171 – електроніка (гарант підготовки – проф., д.-ф.-м.н. Грицунов О.В.).
Ігор Миколайович Бондаренко

Завідувач кафедри

Ігор Миколайович Бондаренко

Завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор фізико-математичних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Контакти

Головний корпус, 2 поверх, кімн. 212

+38(057) 702-13-62

d_meda@nure.ua